Leica SL with Leitz prime 55-125mm #pronews #leica #leitz #leitzcine #nab2019 #nabshow